hakda
Starmatrix

1992-nji ýylda döredilen “Starmatrix Group inc.Hytaýda howuz enjamlaryny öndürijilerden biridir.Polat diwar howuzynda, çarçuwaly howuzda, çarçuwaly süzgüçde, howuz süzgüçinde, howuzda gün duşunda we gün gyzdyryjyda, Aqualoon süzgüçli metbugatda we howuzyň töweregindäki beýleki howuzlara tehniki hyzmat etmekde gözleg, işläp düzmek, marketing we hyzmatlar bilen meşgullanýarys.Biz amatly transport mümkinçiligi bolan Zhenjiangda ýerleşýäris.Gaty hil gözegçiligine we oýlanyşykly müşderi hyzmatyna bagyşlanan tejribeli işgärlerimiz, talaplaryňyzy ara alyp maslahatlaşmak we müşderiniň doly kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin elmydama elýeterlidir.

 

habarlar we maglumatlar